top of page

חזון וערכים

ערכים:

אנושיות וכבוד האדם.

אמונה בכוחות האדם.

התמדה ונחישות – אם לא הצלחת לא מצאת את הדרך.

אהבה שאינה תלויה בדבר.

ייעוד: שיפור איכות חיים: פיתוח ומתן שירותי תמיכה בכל תחומי החיים לאנשים מיוחדים. הובלת שינוי עמדות בחברה, להכלת אנשים מיוחדים.

bottom of page