top of page

מרכז חדשנות וקיימות

הקמת מרכז החדשנות והקיימות המוקם בימים אלו בבית הספר הוא המשך

.של תהליך יזמות  שעובר הצוות ובית הספר, בהתאמה לרוח התקופה

היזמות היא חלק מתרבות הבית ספרית והרעיון להקמת המרכז הוא עוד שלב

.בתהליכי היזמות

   ,המרכז מוקם במבנה מסוג "יורט" וישמש כמקום מרכזי לפעילויות העוסקות בחדשנות

  :ייזמות וקיימות

.מערכת פולטו וולטאית ומערכת מטאורולוגית

.סטודיו לצילום

.מדפסת תלת מימד

.מסביב ליורט מתוכננת גינת צמחי מרפא, פינות למידה ועוד
המרכז ישמש כמגדלור של שיתוף פעולה בין בתי הספר בעיר ובתי הספר של רשת בית

.אקשטיין

יורט.jpg
רציונל.jpg
bottom of page