מסלולי הלימוד הייחודיים 

"הדרך הנכונה לחנך בני אדם היא להיות להם דוגמא"