top of page

מגמות

בית הספר מאפשר לתלמידים בחירת מגמות ייחודיות נוספות שכולן כאחת משלבות פן של ידע והתמקצעות ופן של חיזוק עצמי וההתפתחות אישית. 'המגמות נלמדות ל5 יח' לבגרות מיועדות לכיתות:  י', יא', יב.

אור הזהב.jpeg
אור הזהב 2.jpeg

מגמת תקשורת מקדמת

רכזת המגמה: שושי אלטמן

.מורה לצילום אורית רונאל

מגמת כלבנות

.רכזת  המגמה : רוני דאובר

 מגמה ייחודית במסלול 5 יח' לבגרות.

במגמה  לומדים כיצד לאלף כלבים, תרגילי מכשולים, הגנה ושמירה, פסיכולוגיה של הכלב, עזרה ראשונה ועוד. התלמידים רוכשים כלים שיסייעו להם להשתלב בסיום הלימודים בתפקידים רלוונטיים בצה"ל, במשטרה ובשירות בתי הסוהר. את המגמה מוביל במסירות רבה רוני דאובר,
מאלף כלבים מוסמך, מדריך כלבנות טיפולית ובעל תואר ראשון בחינוך.

 

כלבנות 1.jpg
bottom of page